Wymagana dokumentacja - ścieżka WFOSiGW

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 22.04.2024 r.  Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 22 kwietnia 2024 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2.

Ogłoszenie o zmienie programu priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

3.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  (Załącznik  1 do Regulaminu) https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD) docx
 • Wzór oświadczenia współmałżonka/ współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw docx
 • Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigwPDF

 PDF

 

 

 

 

 

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD. PDF
5.

Dyspozycja wypłaty zaliczki

 • Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych PDF
 • Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD) PDF

PDF

 

 

 

 

6. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy. PDF
7. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
8.

Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP) docx
 
9.

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)docx

PDF

 

 

 

 

 

     

 

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 03.01.2023 r.  Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 3 stycznia 2023 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2.

Ogłoszenie o zmienie programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (Załącznik 1 do Ogłoszenia)
 • Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu (Załącznik 2 do Ogłoszenia)

PDF

PDF

PDF

3.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  (Załącznik  1 do Regulaminu) https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD) docx
 • Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw docx
 • Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD) 
 • Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu) PDF
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw  (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą) PDF
 •  
 PDF

​​​​​​

4.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD (Załącznik 2 do Regulaminu). 

 • Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)  PDF
 • Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD) PDF
PDF
5. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy. PDF
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika. PDF
7. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. docx
8.

Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP) docx
 
9.

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)docx
 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)docx
PDF
     

 

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 15.07.2022 r.  Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 lipca 2022 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji. PDF
3. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu. PDF
4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu. PDF
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu. PDF
6. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – załącznik do Regulaminu. PDF
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem z załącznikami, dostępnego w serwisie GWD – załącznik do Regulaminu PDF
8. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – Wykaz dochodów. docx
9. Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu – załącznik do Regulaminu docx
10. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy docx
11. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą (prefinansowanie)
Zgodnie z warunkami wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem, które stanowią po zwarciu umowy o dofinansowanie również warunki umowy dotacji, wybór wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko. Wykonawców i WFOŚiGW nie łączy żadna umowa lub zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.
docx
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika docx
13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy (prefinansowanie) docx
14. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie. docx
15. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy dotacji. docx
16. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinansowanie – załącznik do pisma informującego o zawarciu umowy dotacji docx
17. Protokół z kontroli docx
18. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” docx
19. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. docx
20. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
złożenie wniosku o płatność możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 
21. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

 1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,

 2. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
PDF
 • PDF 
 • doc

 

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 25.01.2022 r.  Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25 stycznia 2022 r..

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji. PDF
3. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu. PDF
4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu. PDF
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu.

 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111.)
PDF

 • PDF
6. Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2 - załącznik do Regulaminu. PDF
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika. PDF
8. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy. docx
9. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie. docx
10. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
wersja poglądowa - rozliczenie dofinansowania (złożenie wniosku o płatność) możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
PDF
11. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

 1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,

 2. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
PDF
 • PDF 
 • doc
12. Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”., PDF

 

  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 01.07.2021 r. (aktualizacja 17.06.2021) Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 1 lipca 2021 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 1. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy w PP Czyste Powietrze,

 2. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
PDF
 • PDF

 • PDF
4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
5. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, PDF
6. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

 

 
  Wymagana dokumentacja  w Programie Czyste Powietrze  obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny
  " -Formularz Wniosku-")
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
 2. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 3. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz
PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF
 • XLSX
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

a) Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF

b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl

c) Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online PDF

PDF
5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami.
 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 3. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność. Załącznik do wykorzystania również przy obecnie funkcjonującym wniosku o płatność dla podstawowego poziomu dofinansowania)
PDF
 • DOCX
 • DOCX
 • XLSX
     
 

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”).

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

 
 
stopka