Efekty ekologiczne (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
168000.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
7453.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
120050.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
400.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
olimpiady i konkursy
[EE-02K]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
743.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
program edukacyjny
[EE-001]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
7968.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
500.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
warsztaty
[EE-002]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
300.0
osoby
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
nieznane
[nn]
umożliwienie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania danych dot. opłat za korzystanie ze środow.
[PM-4-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
nieznane
[nn]
umożliwienie monitorowania zakresu korzystania ze środowiska
[PM-3-IDZPM]
1.0
niepoliczalne
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
ilość wyprodukowanej energii cieplnej
[OPE-24f-OAOPH]
36639.17
MWh/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
ilość wyprodukowanej energii elektrycznej
[OPE-24e-OAOPH]
38592.4
MWh/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
redukcja/uniknięcie emisji CO2
[OPE-34-OAOPH]
36326.0
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
inne zadania (poza LPP)
[OP-99]
oszczędność energii elektrycznej
[OPE-43-b-OAOPH]
6.5731
MWh
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
inne zadania (poza LPP)
[OP-99]
redukcja/uniknięcie emisji CO2
[OPE-34-OAOPH]
5.113872
Mg/r
Mapa