Efekty ekologiczne (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
1148800.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
37410.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
inne zadania
[EE-99]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
1000.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
jednodniowe wyjazdy edukacyjne
[EE-003]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
500.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
olimpiady i konkursy
[EE-02K]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
2710.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
program edukacyjny
[EE-001]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
6053.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
19500.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej- infrastruktura terenowa
[EE-104b]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
1000.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
142350.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
sprzęt służący EE
[EE-02SP]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
19320.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
warsztaty
[EE-002]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
2570.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Zielone szkoły - teren poza województwem świętokrzskim
[EE-103a]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
31.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Zielone szkoły - teren województwa świętokrzyskiego
[EE-103]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
50.0
osoby
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
inne zadania
[PM-12]
Zakup specjalistycznego wyposażenia/ urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska.
[PM-19-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring-hałas
[PM-08M]
dostarczenie informacji o poziomie hałasu w środowisku
[PM-M-13-IDZPM]
1.0
niepol.
Mapa