Efekty ekologiczne (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
planowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE
[OPE-43-c-OAOPH]
1933.215
MWh/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
[OPE-51-OAOPH]
4411.24
GJ/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
redukcja/uniknięcie emisji CO2
[OPE-34-OAOPH]
1790.98631
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
redukcja/uniknięcie emisji pyłów
[OPE-30-OAOPH]
0.03
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji B-a-P
[OPE-36-OAOPH]
0.000042
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji CO
[OPE-33-OAOPH]
0.08055
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji NO2
[OPE-32-OAOPH]
0.003938
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji CO2
[OPE-34-OAOPH]
3.721874
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji pyłów
[OPE-30-OAOPH]
0.02032
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji sadzy
[OPE-35-OAOPH]
0.01016
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Pompy ciepła
[OP-16]
redukcja/uniknięcie emisji SO2
[OPE-31-OAOPH]
0.022912
Mg/r
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Ograniczenie zużycia energii końcowej
[OPE-05-CP]
5691.6
GJ/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji B(a)P dla budynków istniejących
[OPE-08-CP]
0.002465
Mg/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji B(a)P dla budynków nowo budowanych
[OPE-08a-CP]
0.0
Mg/rok
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji CO2 dla budynków istniejących
[OPE-11-CP]
649.9865
Mg/rok
Mapa