Efekty ekologiczne (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
882050.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
zakup nagród dla laureatów
[EE-22a-IDZEE]
600000.0
kpl.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
6971.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
250.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
infrastruktura dotycząca EE
[EE-02I]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
500.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
5500.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
program edukacyjny
[EE-001]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
600.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
19000.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
7000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
[EE-104]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
2000.0
osoby
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
15000.0
osoby
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
planowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE
[OPE-43-c-OAOPH]
58.5
MWh/rok
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
redukcja/uniknięcie emisji B-a-P
[OPE-36-OAOPH]
0.00031
Mg/r
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
redukcja/uniknięcie emisji CO
[OPE-33-OAOPH]
1.960093
Mg/r
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
redukcja/uniknięcie emisji NO2
[OPE-32-OAOPH]
1.03515
Mg/r
Mapa