Efekty ekologiczne (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
1070000.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
5400.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
4199.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
15500.0
osoby
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
565.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
olimpiady i konkursy
[EE-02K]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
250.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
program edukacyjny
[EE-001]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
873.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
13500.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
[EE-104]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
1051.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
15000.0
osoby
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
warsztaty
[EE-002]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
200.0
osoby
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
49.9
kWel
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Oszczędność energii elektrycznej
[OPE-47b-OAPH]
2111.04
kWh
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
planowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE
[OPE-43-c-OAOPH]
728.7075
MWh/rok
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
[OPE-51-OAOPH]
114.0
GJ/rok
Mapa