Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 12 2929000.00 - 2929000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 12 2929000.00 - 2929000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 - 50000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 - 140000.00 Mapa
2019 dotacja - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 2 566000.00 - 566000.00 Mapa
2019 dotacja - Poza programem - 42 1348208.46 - 1348208.46 Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 884 17830356.90 - 17830356.90 Mapa
2019 dotacja razem 930 19934565.36 - 19934565.36 Mapa
2019 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 167 8401185.50 3972953.32 4428232.18 Mapa
2019 pożyczka i dotacja razem 167 8401185.50 3972953.32 4428232.18 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - Poza programem - 4 17740886.30 17740886.30 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 4 17740886.30 17740886.30 - Mapa
2019 pożyczka - Poza programem - 37 38288351.61 38288351.61 - Mapa
2019 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 6 186200.00 186200.00 - Mapa
2019 pożyczka - "ŚWIT" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej w tym modernizację źródeł ciepła, instalacji przesyłowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków ŚWIT 18 2 186335.90 186335.90 - Mapa