Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2109 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 69000.00 26600.00 42400.00 Mapa
2109 pożyczka i dotacja razem 1 69000.00 26600.00 42400.00 Mapa
2109 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 69000.00 26600.00 42400.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 14 3495000.00 - 3495000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 14 3495000.00 - 3495000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 - 50000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 - 140000.00 Mapa
2019 dotacja - Poza programem - 39 1824484.40 - 1824484.40 Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1396 28796961.69 - 28796961.69 Mapa
2019 dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 152 2451461.93 - 2451461.93 Mapa
2019 dotacja razem 1589 33262908.02 - 33262908.02 Mapa
2019 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 262 13388938.33 6509585.76 6879352.57 Mapa
2019 pożyczka i dotacja razem 262 13388938.33 6509585.76 6879352.57 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - Poza programem - 5 17982364.19 17982364.19 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 5 17982364.19 17982364.19 - Mapa