Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 541 2601619.69 - 2601619.69 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 44 95477.96 - 108659.80 Mapa
2021 dotacja - Poza programem - 17 506920.84 - 506920.84 Mapa
2021 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1845 33626896.93 - 33626896.93 Mapa
2021 dotacja - Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa 2.0 Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa 2.0 11 1408532.24 - 1408532.24 Mapa
2021 dotacja razem 2458 38239447.66 - 38252629.50 Mapa
2021 pożyczka płatnicza - Poza programem - 2 3512690.84 3512690.84 - Mapa
2021 pożyczka płatnicza razem 2 3512690.84 3512690.84 - Mapa
2021 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 8 22297111.36 22297111.36 - Mapa
2021 pożyczka - Poza programem - 50 7391156.16 7391156.16 - Mapa
2021 pożyczka - Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku 2 536000.00 536000.00 - Mapa
2021 pożyczka razem 60 30224267.52 30224267.52 - Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 4 1610000.00 - 1610000.00 Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 4 1610000.00 - 1610000.00 Mapa
2021 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 2524 73586406.02 33736958.36 39862629.50 Mapa