Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 8 17120.90 - 17120.90 Mapa
2020 dotacja - Poza programem - 2 27361.00 - 27361.00 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 846 21635725.90 - 21635725.90 Mapa
2020 dotacja razem 856 21680207.80 - 21680207.80 Mapa
2020 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 130 7178564.21 3843426.11 3335138.10 Mapa
2020 pożyczka i dotacja razem 130 7178564.21 3843426.11 3335138.10 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - Poza programem - 2 0.00 1609434.48 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 0.00 1609434.48 - Mapa
2020 pożyczka - Poza programem - 25 13141445.96 13227808.99 - Mapa
2020 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 6 186440.00 186440.00 - Mapa
2020 pożyczka razem 31 13327885.96 13414248.99 - Mapa
2020 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 90 5201183.16 - 5201183.16 Mapa
2020 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 35000.00 - 35000.00 Mapa
2020 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 91 5236183.16 - 5236183.16 Mapa
2020 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 5 1266960.00 - 1266960.00 Mapa