Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 - 200000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 12 23786.46 - 23786.46 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 15 22788.67 - 36544.27 Mapa
2020 dotacja - Poza programem - 23 1446125.03 - 1446125.03 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1488 38192687.49 - 38192687.49 Mapa
2020 dotacja - „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” 1 170000.00 - 170000.00 Mapa
2020 dotacja razem 1540 40055387.65 - 40069143.25 Mapa
2020 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 173 9609129.02 5319697.97 4289431.05 Mapa
2020 pożyczka i dotacja razem 173 9609129.02 5319697.97 4289431.05 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - Poza programem - 2 1609434.48 1609434.48 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 1609434.48 1609434.48 - Mapa
2020 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 4 10833089.63 10833089.63 - Mapa