Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2019 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 6 2553500.00 - 2553500.00 Mapa
2019 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 6 2553500.00 - 2553500.00 Mapa
2019 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 6 2553500.00 - 2553500.00 Mapa
2018 dotacja - Poza programem - 97 7068041.16 482443.86 6585597.30 Mapa
2018 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 290 3444236.78 - 3444236.78 Mapa
2018 dotacja - Program "Poprawa jakości powietrza - KAWKA II. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" KAWKA II 1 194985.00 - 194985.00 Mapa
2018 dotacja - Program "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz ..." Pracownia edukacyjna EE I/18 65 1560000.00 - 1560000.00 Mapa
2018 dotacja - ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ZORZA 17 1 0.00 - - Mapa
2018 dotacja - ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ZORZA 18 627 2348775.20 - 2348775.20 Mapa
2018 dotacja razem 1081 14616038.14 482443.86 14133594.28 Mapa
2018 Nagroda w konkursie - Konkurs projektu edukacyjnego pn.:"Pszczoła-życie" Pszczoła-życie EE/18 1 64100.00 - 64100.00 Mapa
2018 Nagroda w konkursie razem 1 64100.00 - 64100.00 Mapa
2018 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 29 1076945.47 545132.88 531812.59 Mapa
2018 pożyczka i dotacja razem 29 1076945.47 545132.88 531812.59 Mapa
2018 pożyczka płatnicza - Poza programem - 16 36416155.28 36416155.28 - Mapa