Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2030 pożyczka - Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2030 pożyczka razem 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2030 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2022 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 4 1128000.00 - 1128000.00 Mapa
2022 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 4 1128000.00 - 1128000.00 Mapa
2022 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 4 1128000.00 - 1128000.00 Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 7 173999.00 - 173999.00 Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 7 173999.00 - 173999.00 Mapa
2021 dotacja - Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” 19 91200.00 - 91200.00 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 5 366434.00 - 366434.00 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 1664 8038732.95 - 8038732.95 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 84 203520.79 - 203520.79 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 10 2750000.00 - 2750000.00 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 310 3040620.53 - 3040620.53 Mapa
2021 dotacja - Poza programem - 33 1275902.78 - 1275902.78 Mapa