Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 4 1610000.00 - 1610000.00 Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 4 1610000.00 - 1610000.00 Mapa
2021 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 4 1610000.00 - 1610000.00 Mapa
2020 dotacja - Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. 1 50000.00 - 50000.00 Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 - 200000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 1179 5647942.45 - 5647942.45 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 103 238476.98 - 238476.98 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 8 17118.20 - 17118.20 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 23 6192000.00 - 6192000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 449 7128395.00 - 7128395.00 Mapa
2020 dotacja - Poza programem - 91 1693222.20 - 1693222.20 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 3726 66965679.50 - 66965679.50 Mapa
2020 dotacja - „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. 51 1233597.49 - 1233597.49 Mapa
2020 dotacja - „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” 1 170000.00 - 170000.00 Mapa
2020 dotacja razem 5633 89536431.82 - 89536431.82 Mapa