Wnioski (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - Poza programem - 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2020 dotacja - Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. 1 50000.00 - 50000.00 Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 - 200000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 46 114311.28 - 131709.60 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 8 17118.20 - 17118.20 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 21 5682000.00 - 5682000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 118 2416742.21 - 2416742.21 Mapa
2020 dotacja - Poza programem - 251 6272448.18 - 6272448.18 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1957 44943873.48 - 44943873.48 Mapa
2020 dotacja - „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” 1 170000.00 - 170000.00 Mapa
2020 dotacja razem 2404 59866493.35 - 59883891.67 Mapa
2020 pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 158 8358719.60 4813974.34 3544745.26 Mapa
2020 pożyczka i dotacja razem 158 8358719.60 4813974.34 3544745.26 Mapa