Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja i emisja programów telewizyjnych
[EEE-59a-IDZEE]
7.0
szt.
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
1000.0
szt.
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
nieznane
[nn]
dostawa licencji na system informatyczny dot. opłat za korzystanie ze środowiska
[PM-2-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
kogeneracyjna moc cieplna
[OPE-42a-OAOPH]
4650.0
kWec
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
kogeneracyjna moc turbiny elektrycznej
[OPE-42-OAOPH]
4900.0
kWel
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
inne zadania (poza LPP)
[OP-99]
Długość modernizowanej sieci elektroenergetycznej
[OPE-58-OAOPH]
1375.0
mb
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie podłogi na gruncie
[OPE-11ap-OAOPH]
23.77
m2/podł
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
3644.29
m2/stropodach
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
15206.96
m2/ściany
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
89.33
kWel
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
moc opraw oświetleniowych
[OPE-47a-OAOPH]
105.499
kW
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
modernizacja instalacji c.o./c.w.u.
[OPE-11i-OAOPH]
6.0
kpl
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
montaż kotłów
[OPE-03-OAOPH]
50.0
szt.
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Oszczędność energii elektrycznej
[OPE-47b-OAPH]
831793.0
kWh
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
wymiana drzwi zewnętrznych
[OPE-11d-OAOPH]
116.54
m2/drzwi
Mapa