Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
16.0
kpl./szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
6200.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
infrastruktura dotycząca EE
[EE-02I]
terenowa infrastruktura edukacyjna
[EEE -101a-IDZEE]
3.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
infrastruktura dotycząca EE
[EE-02I]
terenowa infrastruktura edukacyjna
[EEE -101-IDZEE]
27.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
8000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
12000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
przeprowadzenie konferencji/seminarium
[EEE-39-ER-IDZEE]
1.0
sz.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
wydruk materiałów na szkolenie/sesję/konferencję
[EEE-40-ER-IDZEE]
15000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
wydrukowanie plakatów
[EEE-32-IDZEE]
500.0
szt.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
993.07
m2/stropodach
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
2323.0
m2/ściany
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
kotły przebudowywane
[OPE-05-OAOPH]
1.0
szt.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Liczba budynków istniejących poddanych modernizacji
[OPE-01-CP]
1.0
szt.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
likwidacja "piecyków" do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
[OPE-01b-OAOPH]
330.0
szt.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
78.0
kWel
Mapa