Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2022 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
8.0
kpl./szt.
Mapa
2022 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja i emisja programów telewizyjnych
[EEE-59a-IDZEE]
8.0
szt.
Mapa
2022 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
7180.0
szt.
Mapa
2022 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
nieznane
[nn]
badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi (wstępne, szczegółowe)
[PM-M-19-IDZPM]
2.0
sz.
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
1122.55
m2/stropodach
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
2704.6
m2/ściany
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Liczba budynków istniejących poddanych modernizacji
[OPE-01-CP]
1.0
szt.
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
7650.0
kW
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
303.945
kWel
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc wymienników montowanych
[OPE-15-OAOPH]
320.0
kW
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
moc pomp ciepła
[OPE-45-OAOPH]
18.4
kW
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
modernizacja instalacji c.o./c.w.u.
[OPE-11i-OAOPH]
63.0
kpl
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
wymiana drzwi zewnętrznych
[OPE-11d-OAOPH]
4.46
m2/drzwi
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
wymiana okien zewnętrznych
[OPE-11c-OAOPH]
18.31
m2/okna
Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Wymiana oświetlenia
[OPE-47-OAOPH]
76.0
szt.
Mapa