Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
16.0
kpl./szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
6200.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
8000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
12000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
przeprowadzenie konferencji/seminarium
[EEE-39-ER-IDZEE]
1.0
sz.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
wydruk materiałów na szkolenie/sesję/konferencję
[EEE-40-ER-IDZEE]
15000.0
szt.
Mapa
2020 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
szkolenia, konferencje, seminaria
[EE-03]
wydrukowanie plakatów
[EEE-32-IDZEE]
500.0
szt.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
demontaż instalacji odpylania
[OPE-19-OAOPH]
1.0
kpl.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
3663.91
m2/stropodach
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
2112.09
m2/ściany
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
347.97
kWel
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
moc pomp ciepła
[OPE-45-OAOPH]
30.0
kW
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
montaż instalacji odpylania
[OPE-20-OAOPH]
1.0
kpl.
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
planowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE
[OPE-43-c-OAOPH]
39.2
MWh/r
Mapa
2020 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
skuteczność demontowanej instalacji
[OPE-19b-OAOPH]
95.0
%
Mapa