Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
emisja
[EEE-52-IDZEE]
7.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
120000.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
16.0
kpl./szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
7.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja i emisja programów telewizyjnych
[EEE-59a-IDZEE]
7.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
4000.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
wydruk
[EEE-959-IDZEE]
500.0
szt
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
13500.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
emisja
[EEE-52-IDZEE]
60.0
szt.
Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
1.0
szt.
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
budowa przyłączy sieci ciepłowniczej
[OPE-18C-OAOPH]
176.6
m
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
demontaż kotłów
[OPE-01-OAOPH]
1.0
szt.
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
535.0
m2
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
1204.0
m2/stropodach
Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
131.19
m2
Mapa