Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
produkcja i emisja programów telewizyjnych
[EEE-59a-IDZEE]
7.0
szt.
Mapa
2019 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
nieznane
[nn]
dostawa licencji na system informatyczny dot. opłat za korzystanie ze środowiska
[PM-2-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
kogeneracyjna moc cieplna
[OPE-42a-OAOPH]
4650.0
kWec
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Budowa układu kogeneracyjnego
[OP-21]
kogeneracyjna moc turbiny elektrycznej
[OPE-42-OAOPH]
4900.0
kWel
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
inne zadania (poza LPP)
[OP-99]
Długość modernizowanej sieci elektroenergetycznej
[OPE-58-OAOPH]
1375.0
mb
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
3227.59
m2/stropodach
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
14934.85
m2/ściany
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
79.43
kWel
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
moc opraw oświetleniowych
[OPE-47a-OAOPH]
105.499
kW
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
modernizacja instalacji c.o./c.w.u.
[OPE-11i-OAOPH]
5.0
kpl
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Oszczędność energii elektrycznej
[OPE-47b-OAPH]
831793.0
kWh
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
wymiana drzwi zewnętrznych
[OPE-11d-OAOPH]
80.54
m2/drzwi
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
wymiana okien zewnętrznych
[OPE-11c-OAOPH]
119.43
m2/okna
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
Wymiana oświetlenia
[OPE-47-OAOPH]
2088.0
szt.
Mapa
2019 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Panele fotowoltaiczne
[OP-08F]
ilość zużywanej energii elektrycznej
[OPE-43-d-OAOPH]
116.3
kWh/r
Mapa