Efekty rzeczowe (Województwo)

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
19500.0
szt.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej- infrastruktura terenowa
[EE-104b]
terenowa infrastruktura edukacyjna
[EEE -101a-IDZEE]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
2500.0
szt.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
warsztaty
[EE-002]
nakład publikacji/wydawnictwa
[EEE-01-IDZEE]
325.0
szt.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
warsztaty
[EE-002]
wydrukowanie broszur
[EEE-36-ER-IDZEE]
175.0
szt.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring
[PM-05]
Zakup specjalistycznego wyposażenia/ urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska.
[PM-19-IDZPM]
3.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring-hałas
[PM-08M]
Zakup specjalistycznego wyposażenia/ urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska.
[PM-19-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring-powietrze
[PM-07M]
zakup aparatury
[Pm-M-10-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring-śródlądowe wody powierzchniowe
[PM-05M]
zakup aparatury
[Pm-M-10-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
monitoring-śródlądowe wody powierzchniowe
[PM-05M]
Zakup specjalistycznego wyposażenia/ urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska.
[PM-19-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE
[IDZPM]
zakup pojazdów specjalistycznych
[PM-13]
Zakup pojazdu służącego wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska
[Pm-M-17-IDZPM]
1.0
kpl.
Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
12.0
kW
Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
moc pomp ciepła
[OPE-45-OAOPH]
2.5
kW
Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
ilość spalanego paliwa stałego
[OPE-26-OAOPH]
0.5
Mg/r
Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
24.0
kW
Mapa