Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 dotacja - Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 200000.00 - Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 47 119883.47 119883.47 116287.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 74 147220.94 147220.94 139859.84 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 20 5382000.00 5382000.00 4632000.00 Mapa
2020 dotacja - poza konkursem/programem - 22 585677.20 585677.20 - Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2824 62775993.95 62775993.95 62222197.94 Mapa
2020 dotacja - „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” 1 170000.00 170000.00 - Mapa
2020 dotacja razem 2990 69430775.56 69430775.56 67110344.78 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 5123235.37 5123235.37 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 4 5123235.37 5123235.37 - Mapa
2020 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 12 35166807.77 35166807.77 35166807.77 Mapa
2020 pożyczka - poza konkursem/programem - 52 46091377.42 46091377.42 - Mapa
2020 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 97 2847063.67 2847063.67 66900.00 Mapa
2020 pożyczka razem 161 84105248.86 84105248.86 35233707.77 Mapa