Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2023 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 24 1014595.00 1014595.00 1014595.00 Mapa
2023 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 24 1014595.00 1014595.00 1014595.00 Mapa
2023 Dotacja - program czyste powietrze z prefinansowaniem - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2229 207587860.55 207587860.55 207412601.75 Mapa
2023 Dotacja - program czyste powietrze z prefinansowaniem razem 2229 207587860.55 207587860.55 207412601.75 Mapa
2023 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 71 296092.95 296092.95 287210.15 Mapa
2023 dotacja - Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 27 10213052.50 10213052.50 9473052.50 Mapa
2023 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 401 4000000.00 4000000.00 2500000.00 Mapa
2023 dotacja - poza konkursem/programem - 30 1292914.79 1292914.79 - Mapa
2023 dotacja - Program "Ciepłe Mieszkanie" Ciepłe Mieszkanie 5 607000.00 607000.00 592000.00 Mapa
2023 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 4751 225510977.06 225510977.06 225470077.06 Mapa
2023 dotacja - Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 40 3087785.31 3087785.31 2763740.42 Mapa
2023 dotacja - Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” 17 276363.11 276363.11 276363.11 Mapa
2023 dotacja - Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dla podmiotów będących właścicielami, zarządcami budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2023 roku. 20 1404000.00 1404000.00 - Mapa
2023 dotacja razem 5362 246688185.72 246688185.72 241362443.24 Mapa
2023 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 21709996.72 21709996.72 - Mapa