Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 112 1342342.51 1342342.51 - Mapa
2019 dotacja razem 112 1342342.51 1342342.51 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 2 6003151.02 6003151.02 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 2 6003151.02 6003151.02 - Mapa
2019 pożyczka - poza konkursem/programem - 20 25940654.47 25940654.47 - Mapa
2019 pożyczka razem 20 25940654.47 25940654.47 - Mapa
2019 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 134 33286148.00 33286148.00 - Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" - Program "Poprawa jakości powietrza - KAWKA II. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" KAWKA II 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" razem 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" - poza konkursem/programem - 11 2107216.73 2107216.73 1353650.00 Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 11 2107216.73 2107216.73 1353650.00 Mapa
2018 dotacja - poza konkursem/programem - 68 8153567.31 8153567.31 5812856.72 Mapa
2018 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 21000.00 21000.00 - Mapa
2018 dotacja - Program "Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej..." Pracownia edukacyjna EEI/17 1 24000.00 24000.00 - Mapa
2018 dotacja - Program "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz ..." Pracownia edukacyjna EE I/18 63 1486804.25 1486804.25 - Mapa