Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 5 133999.00 133999.00 133999.00 Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 5 133999.00 133999.00 133999.00 Mapa
2021 dotacja - Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” 16 76800.00 76800.00 - Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 1 49716.72 49716.72 24858.36 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 375 1804116.77 1804116.77 1799116.77 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 163 366189.44 366189.44 355203.77 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 5 1582200.00 1582200.00 1208709.94 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 244 2413220.28 2413220.28 990000.00 Mapa
2021 dotacja - poza konkursem/programem - 28 591256.14 591256.14 - Mapa
2021 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 5280 96567976.05 96567976.05 96352021.27 Mapa
2021 dotacja - Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu pn.: „Czyste Świętokrzyskie”. Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu pn.: „Czyste Świętokrzyskie”. 21 83999.98 83999.98 - Mapa
2021 dotacja - Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa 2.0 Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa 2.0 11 249994.00 249994.00 - Mapa
2021 dotacja razem 6144 103785469.38 103785469.38 100729910.11 Mapa
2021 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 3 3958524.50 3958524.50 - Mapa
2021 pożyczka płatnicza razem 3 3958524.50 3958524.50 - Mapa