Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 64 314992.00 314992.00 314992.00 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 109 233608.80 233608.80 226600.55 Mapa
2021 dotacja - poza konkursem/programem - 1 11000.00 11000.00 - Mapa
2021 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1518 26479773.02 26479773.02 26480982.82 Mapa
2021 dotacja razem 1692 27039373.82 27039373.82 27022575.37 Mapa
2021 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 2 2474971.66 2474971.66 - Mapa
2021 pożyczka płatnicza razem 2 2474971.66 2474971.66 - Mapa
2021 pożyczka - poza konkursem/programem - 15 1604343.75 1604343.75 - Mapa
2021 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 6 218180.00 218180.00 - Mapa
2021 pożyczka razem 21 1822523.75 1822523.75 - Mapa
2021 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1715 31336869.23 31336869.23 27022575.37 Mapa
2020 dotacja - Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 200000.00 - Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 951 4558512.89 4558512.89 4498918.85 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 47 119883.47 119883.47 116287.00 Mapa