Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 14 3495000.00 3495000.00 2895000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 14 3495000.00 3495000.00 2895000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 140000.00 - Mapa
2019 dotacja - poza konkursem/programem - 23 987000.99 987000.99 - Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2038 37276378.77 37276378.77 20036461.55 Mapa
2019 dotacja - Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 6 7529075.00 7529075.00 6625585.00 Mapa
2019 dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 33 179000.00 179000.00 - Mapa
2019 dotacja razem 2102 46161454.76 46161454.76 26662046.55 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka - AURA - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018 AURA 2018 1 15000.00 15000.00 - Mapa
2019 pożyczka - poza konkursem/programem - 50 55765105.71 55765105.71 - Mapa
2019 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 149 3935223.30 3935223.30 - Mapa
2019 pożyczka - Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 1 35713.00 35713.00 - Mapa