Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 11 230570.00 230570.00 230570.00 Mapa
2020 dotacja razem 11 230570.00 230570.00 230570.00 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 1 1973283.00 1973283.00 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 1 1973283.00 1973283.00 - Mapa
2020 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2 106750.00 106750.00 - Mapa
2020 pożyczka razem 2 106750.00 106750.00 - Mapa
2020 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 14 2310603.00 2310603.00 230570.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 dotacja - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 20000.00 20000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs Kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery Konkurs Kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 140000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego - edycja II Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego - edycja II 1 150000.00 150000.00 - Mapa
2019 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 13 38513.93 38513.93 36588.22 Mapa