Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 140000.00 - Mapa
2019 dotacja - poza konkursem/programem - 1 17500.00 17500.00 - Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 870 17726383.80 17726383.80 - Mapa
2019 dotacja razem 873 17933883.80 17933883.80 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka - poza konkursem/programem - 26 31969591.89 31969591.89 - Mapa
2019 pożyczka razem 26 31969591.89 31969591.89 - Mapa
2019 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 903 59215466.71 59215466.71 - Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" - Program "Poprawa jakości powietrza - KAWKA II. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" KAWKA II 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" razem 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" - poza konkursem/programem - 11 2107216.73 2107216.73 1353650.00 Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 11 2107216.73 2107216.73 1353650.00 Mapa
2018 Dotacja Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 - poza konkursem/programem - 1 6605519.00 6605519.00 5812856.72 Mapa