Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 71 144800.50 144800.50 137560.42 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 111 2416630.33 2416630.33 2416630.33 Mapa
2020 dotacja razem 182 2561430.83 2561430.83 2554190.75 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 2 2214760.89 2214760.89 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 2214760.89 2214760.89 - Mapa
2020 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 11 37160380.16 37160380.16 37160380.16 Mapa
2020 pożyczka - poza konkursem/programem - 3 571142.42 571142.42 - Mapa
2020 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 9 208877.30 208877.30 - Mapa
2020 pożyczka razem 23 37940399.88 37940399.88 37160380.16 Mapa
2020 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 207 42716591.60 42716591.60 39714570.91 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 dotacja - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 20000.00 20000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs Kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery Konkurs Kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa