Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 72 145823.17 145823.17 138531.96 Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1268 27669577.23 27669577.23 27622677.23 Mapa
2020 dotacja razem 1340 27815400.40 27815400.40 27761209.19 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 2 3513800.89 3513800.89 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 3513800.89 3513800.89 - Mapa
2020 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 11 37017080.16 37017080.16 37017080.16 Mapa
2020 pożyczka - poza konkursem/programem - 9 4517577.90 4517577.90 - Mapa
2020 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 38 1161976.90 1161976.90 - Mapa
2020 pożyczka razem 58 42696634.96 42696634.96 37017080.16 Mapa
2020 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - poza konkursem/programem - 2 47600.00 47600.00 - Mapa
2020 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 2 47600.00 47600.00 - Mapa
2020 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1402 74073436.25 74073436.25 64778289.35 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 15 3875000.00 3875000.00 3230000.00 Mapa
2019 dotacja - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 20000.00 20000.00 - Mapa