Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 Dotacja Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 - poza konkursem/programem - 1 1534851.00 1534851.00 1350669.00 Mapa
2019 Dotacja Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 razem 1 1534851.00 1534851.00 1350669.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 140000.00 - Mapa
2019 dotacja - poza konkursem/programem - 14 3433193.99 3433193.99 2748562.00 Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1402 28806193.78 28806193.78 2865086.32 Mapa
2019 dotacja razem 1418 32429387.77 32429387.77 5613648.32 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka - AURA - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018 AURA 2018 1 15000.00 15000.00 - Mapa
2019 pożyczka - poza konkursem/programem - 35 37277811.80 37277811.80 - Mapa
2019 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 49 1048129.65 1048129.65 - Mapa
2019 pożyczka razem 85 38340941.45 38340941.45 - Mapa
2019 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1508 81617171.24 81617171.24 6964317.32 Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" - Program "Poprawa jakości powietrza - KAWKA II. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" KAWKA II 1 165491.18 165491.18 - Mapa