Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 14 3495000.00 3495000.00 2895000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 14 3495000.00 3495000.00 2895000.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna - produkcja, emisja filmu przyrodniczo-edukacyjno-turystycznego 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego 1 140000.00 140000.00 - Mapa
2019 dotacja - Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego - edycja II Konkurs "Świętokrzyskie czeka na Ciebie" - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego - edycja II 1 150000.00 150000.00 - Mapa
2019 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2 17347.32 17347.32 16479.95 Mapa
2019 dotacja - poza konkursem/programem - 26 1003025.99 1003025.99 - Mapa
2019 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2305 42894241.21 42894241.21 25659671.11 Mapa
2019 dotacja - Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 17 12479015.00 12479015.00 10570014.00 Mapa
2019 dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 148 753000.00 753000.00 - Mapa
2019 dotacja razem 2501 57486629.52 57486629.52 36246165.06 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka płatnicza razem 4 9311991.02 9311991.02 - Mapa
2019 pożyczka - AURA - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018 AURA 2018 1 15000.00 15000.00 - Mapa
2019 pożyczka - poza konkursem/programem - 67 62199522.90 62199522.90 - Mapa