Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2024 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 8 352598.00 352598.00 352598.00 Mapa
2024 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 8 352598.00 352598.00 352598.00 Mapa
2024 Dotacja - program czyste powietrze z prefinansowaniem - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1246 120223521.77 120223521.77 120223521.77 Mapa
2024 Dotacja - program czyste powietrze z prefinansowaniem razem 1246 120223521.77 120223521.77 120223521.77 Mapa
2024 dotacja - Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego ekosystemów Ponidzia oraz form ich ochrony Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego ekosystemów Ponidzia oraz form ich ochrony 1 90000.00 90000.00 - Mapa
2024 dotacja - Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego Świętokrzyskiego Parku Narodowego Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1 90000.00 90000.00 - Mapa
2024 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 1201 6942526.30 6942526.30 6937926.30 Mapa
2024 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 43 163723.36 163723.36 158811.65 Mapa
2024 dotacja - Program "Ciepłe Mieszkanie" Ciepłe Mieszkanie 4 310000.00 310000.00 57500.00 Mapa
2024 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2652 136573129.88 136573129.88 136485129.88 Mapa
2024 dotacja razem 3902 144169379.54 144169379.54 143639367.83 Mapa
2024 pożyczka - poza konkursem/programem - 6 7079800.00 7079800.00 - Mapa
2024 pożyczka razem 6 7079800.00 7079800.00 - Mapa
2024 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 9 591600.04 295800.02 295800.02 Mapa
2024 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Część 2 - Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Część 2 - Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych 79 9510991.52 0.00 9510991.52 Mapa