Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" - Program "Poprawa jakości powietrza - KAWKA II. Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" KAWKA II 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" razem 1 165491.18 165491.18 - Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" - poza konkursem/programem - 10 2156506.14 2156506.14 1275000.00 Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 10 2156506.14 2156506.14 1275000.00 Mapa
2018 dotacja - poza konkursem/programem - 67 1552260.31 1552260.31 - Mapa
2018 dotacja - Program "Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej..." Pracownia edukacyjna EEI/17 1 24000.00 24000.00 - Mapa
2018 dotacja - Program "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz ..." Pracownia edukacyjna EE I/18 63 1487697.38 1487697.38 - Mapa
2018 dotacja - ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ZORZA 17 8 25182.19 25182.19 - Mapa
2018 dotacja - ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim ZORZA 18 582 2192673.50 2192673.50 - Mapa
2018 dotacja razem 721 5281813.38 5281813.38 - Mapa
2018 pożyczka i dotacja - AURA - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018 AURA 2018 1 45500.00 45500.00 - Mapa
2018 pożyczka i dotacja razem 1 45500.00 45500.00 - Mapa
2018 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 9 20012944.79 20012944.79 - Mapa
2018 pożyczka płatnicza razem 9 20012944.79 20012944.79 - Mapa
2018 pożyczka - AURA - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018 AURA 2018 239 11090454.00 11090454.00 - Mapa