Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2022 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 134 644964.74 644964.74 619964.74 Mapa
2022 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 53 130646.30 130646.30 126726.86 Mapa
2022 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2412 57923769.75 57923769.75 57886806.75 Mapa
2022 dotacja - Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” 41 484709.02 484709.02 484709.02 Mapa
2022 dotacja razem 2640 59184089.81 59184089.81 59118207.37 Mapa
2022 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 1 1108232.00 1108232.00 - Mapa
2022 pożyczka płatnicza razem 1 1108232.00 1108232.00 - Mapa
2022 pożyczka - poza konkursem/programem - 82 15474775.81 15474775.81 - Mapa
2022 pożyczka - Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza mające na celu likwidację niskiej emisji z piecyków gazowych do produkcji ciepłej wody użytkowej” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku 1 114298.87 114298.87 - Mapa
2022 pożyczka razem 83 15589074.68 15589074.68 - Mapa
2022 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 27 2547394.93 1273697.47 1273697.46 Mapa
2022 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 27 2547394.93 1273697.47 1273697.46 Mapa
2022 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - poza konkursem/programem - 1 64000.00 64000.00 - Mapa
2022 Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 1 64000.00 64000.00 - Mapa
2022 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 2752 78492791.42 77219093.96 60391904.83 Mapa