Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 179 1089968.65 1089968.65 620008.99 Mapa
2020 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 179 1089968.65 1089968.65 620008.99 Mapa
2020 dotacja - Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. Konkurs pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim” II Edycja. 1 50000.00 50000.00 - Mapa
2020 dotacja - Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" Konkurs "Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej" 1 200000.00 200000.00 - Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 5 24000.00 24000.00 24000.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 47 119883.47 119883.47 116287.00 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 74 147220.94 147220.94 139859.84 Mapa
2020 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. 20 5359500.00 5359500.00 4612875.00 Mapa
2020 dotacja - poza konkursem/programem - 25 681977.20 681977.20 - Mapa
2020 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 3799 79850852.79 79850852.79 79230894.38 Mapa
2020 dotacja - „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. 1 22275.00 22275.00 - Mapa
2020 dotacja - „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa” 1 170000.00 170000.00 - Mapa
2020 dotacja razem 3974 86625709.40 86625709.40 84123916.22 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 4 5123235.37 5123235.37 - Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 4 5123235.37 5123235.37 - Mapa