Umowy (Województwo)

Rok Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2021 dotacja - Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” 3 14400.00 14400.00 - Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 73 359312.00 359312.00 359312.00 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 150 334651.64 334651.64 324612.11 Mapa
2021 dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 1 10000.00 10000.00 - Mapa
2021 dotacja - poza konkursem/programem - 20 452618.84 452618.84 - Mapa
2021 dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 3007 55073294.56 55073294.56 55069504.36 Mapa
2021 dotacja razem 3254 56244277.04 56244277.04 55753428.47 Mapa
2021 pożyczka płatnicza - poza konkursem/programem - 3 3958524.50 3958524.50 - Mapa
2021 pożyczka płatnicza razem 3 3958524.50 3958524.50 - Mapa
2021 pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1 2000000.00 2000000.00 - Mapa
2021 pożyczka - Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła 5 254532.12 254532.12 - Mapa
2021 pożyczka - poza konkursem/programem - 70 9305185.94 9305185.94 - Mapa
2021 pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 8 344970.00 344970.00 - Mapa
2021 pożyczka razem 84 11904688.06 11904688.06 - Mapa
2021 Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 7 436067.23 218033.62 218033.61 Mapa