Efekty rzeczowe (Województwo) - konkursy / programy

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Konkurs Program Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
12.0
kW
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
moc pomp ciepła
[OPE-45-OAOPH]
2.5
kW
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
ilość spalanego paliwa stałego
[OPE-26-OAOPH]
0.5
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
24.0
kW
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
9.27
kWel
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
powierzchnia kolektorów słonecznych
[OPE-24-OAOPH]
14.97
m2
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
Powierzchnia użytkowa ogółem budynku
[OPE-50-OAOPH]
220.75
m2
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-OAOPH]
0.0
15 szt.
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-OAOPH]
18.0
szt.
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
demontaż kotłów
[OPE-01-OAOPH]
1.0
szt.
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
docieplenie stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji/stropu piwnic
[OPE-11b-OAOPH]
201.41
m2
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
320.0
m2
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
ilość pomp ciepła
[OPE-45a-OAOPH]
1.0
kpl
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
łączna moc kotłów montowanych
[OPE-04-OAOPH]
14.0
kW
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
Ogniwa fotowoltaiczne
[OP-08F]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
4815.41
kWel
AURA 2018 Mapa