Efekty rzeczowe (Województwo) - konkursy / programy

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Konkurs Program Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
docieplenie ścian zewnętrznych
[OPE-11a-OAOPH]
420.0
m2
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Liczba budynków istniejących poddanych modernizacji
[OPE-01-CP]
4.0
szt.
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Liczba wymienionych źródeł ciepła starej generacji
[OPE-02-CP]
3.0
szt.
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
modernizacja instalacji c.o./c.w.u.
[OPE-11i-OAOPH]
3.0
kpl.
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
montaż kotłów opalanych biomasą
[OPE-03bio-OAOPH]
1.0
szt.
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
montaż kotłów opalanych gazem
[OPE-03ga-OAOPH]
1.0
szt.
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Powierzchnia użytkowa ogółem budynku
[OPE-50-OAOPH]
709.5
m2
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
[RGOOPZ]
wapnowanie gleb
[OPZ-17]
masa zastosowanego czystego składnika CaO lub CaO+MgO
[OPZ-01-RGOOPZ]
139.715
Mg
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
produkcja
[EEE-59-IDZEE]
1.0
kpl./szt.
Konkurs pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna - Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim" - Edycja 2021r. Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
terenowa infrastruktura edukacyjna
[EEE -101a-IDZEE]
1.0
kpl.
konkursu pn.: „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej” Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
wykonanie
[EEE-54-IDZEE]
50.0
szt.
Konkurs pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna - Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim" - Edycja 2021r. Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
demontaż kotłów
[OPE-01-OAOPH]
1.0
szt.
Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
378.48
kWel
Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
moc pomp ciepła
[OPE-45-OAOPH]
18.0
kW
Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-OAOPH]
49.9
szt.
Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Mapa