Efekty ekologiczne (Województwo) - konkursy / programy

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Konkurs Program Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
program edukacyjny
[EE-001]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
252.0
osoby
Pracownia edukacyjna EE I/18 Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
sprzęt służący EE
[EE-02SP]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
16531.0
osoby
Pracownia edukacyjna EE I/18 Mapa
2018 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
sprzęt służący EE
[EE-02SP]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
289.0
osoby
Pracownia edukacyjna EEI/17 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji B-a-P
[OPE-36-OAOPH]
0.000042
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji CO
[OPE-33-OAOPH]
0.13455
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji NO2
[OPE-32-OAOPH]
0.006578
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji CO2
[OPE-34-OAOPH]
6.216984
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji pyłów
[OPE-30-OAOPH]
0.03074
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji sadzy
[OPE-35-OAOPH]
0.01537
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
instalacje do ograniczania emisji gazów, pyłów
[OP-06]
redukcja/uniknięcie emisji SO2
[OPE-31-OAOPH]
0.038272
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
oszczędność paliwa stałego
[OPE-24c-OAOPH]
1.5
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
planowana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE
[OPE-43-c-OAOPH]
8.13
MWh/rok
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
[OPE-51-OAOPH]
9.432
GJ/rok
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
redukcja/uniknięcie emisji B-a-P
[OPE-36-OAOPH]
0.000067
Mg/r
AURA 2018 Mapa
2018 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
kolektory słoneczne
[OP-08O]
redukcja/uniknięcie emisji CO
[OPE-33-OAOPH]
0.21534
Mg/r
AURA 2018 Mapa