Efekty ekologiczne (Województwo) - konkursy / programy

Rok Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Konkurs Program Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Ograniczenie zużycia energii końcowej
[OPE-05-CP]
267.84
GJ/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji B(a)P dla budynków istniejących
[OPE-08-CP]
0.000116
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji CO2 dla budynków istniejących
[OPE-11-CP]
30.5876
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji NOx dla budynku istniejącego
[OPE-10-CP]
0.05056
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji PM10 w budynkach istniejących
[OPE-06-CP]
0.09
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji PM2,5 dla budynków istniejących
[OPE-07-CP]
0.08032
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji SO2 dla budynków istniejących
[OPE-09-CP]
0.35196
Mg/rok
Program "Czyste Powietrze" Mapa
2022 RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
[RGOOPZ]
wapnowanie gleb
[OPZ-17]
powierzchnia zregenerowanych gleb
[OPZE-01-RGOOPZ]
52.72
ha
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
4199.0
osoby
Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
15500.0
osoby
Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
165.0
osoby
Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie” Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
100050.0
osoby
Konkurs pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna - Eko-inwestycje w województwie świętokrzyskim" - Edycja 2021r. Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
nieznane
[nn]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
4500.0
osoby
konkursu pn.: „Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej” Mapa
2021 INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
[IDZEE]
Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
[EE-104]
liczba osób objętych edukacją ekologiczną
[EEE -100-IDZEE]
3092.0
osoby
Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu pn.: „Czyste Świętokrzyskie”. Mapa
2021 OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
łączna moc ogniw fotowoltaicznych
[OPE-43-a-OAOPH]
49.9
kWel
Pilotażowy Program Pożyczkowy „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Mapa