Umowy (Wojewodztwo) - zadania

Rok Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
1268 50998296.96 27669577.23 Mapa
2020 dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
72 163991.62 145823.17 Mapa
2020 dotacja razem 1340 51162288.58 27815400.40 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni ścieków
[OW-03]
1 6947040.00 3272323.00 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - termomodernizacja (termoizolacja) termomodernizacja (termoizolacja)
[OP-01T]
1 1291381.77 241477.89 Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 8238421.77 3513800.89 Mapa
2020 pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
10 24445906.80 24136408.80 Mapa
2020 pożyczka - inne zadania inne zadania
[GW-99]
1 149998.50 115852.50 Mapa
2020 pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
4 15279168.97 14861754.34 Mapa
2020 pożyczka - nieznane (proszę narazie nie usuwać) nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
1 1049903.88 402820.62 Mapa
2020 pożyczka - Pompy ciepła Pompy ciepła
[OP-16]
1 82444.00 78321.80 Mapa
2020 pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
39 2325461.74 1251976.90 Mapa
2020 pożyczka - przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków
[OW-04]
1 1606700.00 1606700.00 Mapa
2020 pożyczka - termomodernizacja (termoizolacja) termomodernizacja (termoizolacja)
[OP-01T]
1 621221.31 242800.00 Mapa
2020 pożyczka razem 58 45560805.20 42696634.96 Mapa