Umowy (Wojewodztwo) - zadania

Rok Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
4 0.00 103999.00 Mapa
2021 Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 4 0.00 103999.00 Mapa
2021 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
5 771850.00 331902.84 Mapa
2021 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
5 85748.34 39170.94 Mapa
2021 dotacja - Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
14 75304.20 67200.00 Mapa
2021 dotacja - nieznane nieznane
[nn]
4 33350.00 27600.00 Mapa
2021 dotacja - ochrona przyrody ochrona przyrody
[OPrzL-01]
3 112000.00 90000.00 Mapa
2021 dotacja - olimpiady i konkursy olimpiady i konkursy
[EE-02K]
1 5500.00 4200.00 Mapa
2021 dotacja - program edukacyjny program edukacyjny
[EE-001]
3 41200.00 26460.00 Mapa
2021 dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
4430 111123568.80 81022437.94 Mapa
2021 dotacja - publikacje/wydawnictwa publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
3 41761.00 33989.60 Mapa
2021 dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
210 1400510.35 1014448.29 Mapa
2021 dotacja - Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
[EE-104]
7 28000.00 28000.00 Mapa
2021 dotacja - różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne różne działania/kampanie informacyjno-edukacyjne
[EE-004]
1 4400.00 2200.00 Mapa
2021 dotacja - usuwanie odpadów zakaźnych usuwanie odpadów zakaźnych
[OPZ-18]
9 274837.26 227949.00 Mapa