Umowy (Wojewodztwo) - zadania

Rok Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
14 10280000.00 3495000.00 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 14 10280000.00 3495000.00 Mapa
2019 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
3 542130.00 229902.84 Mapa
2019 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
2 163546.88 157500.00 Mapa
2019 dotacja - Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
1 50000.00 50000.00 Mapa
2019 dotacja - nieznane nieznane
[nn]
1 12500.00 10000.00 Mapa
2019 dotacja - ochrona przyrody ochrona przyrody
[OPrzL-01]
3 22321.60 16157.28 Mapa
2019 dotacja - olimpiady i konkursy olimpiady i konkursy
[EE-02K]
1 3443.70 2500.00 Mapa
2019 dotacja - program edukacyjny program edukacyjny
[EE-001]
4 70818.73 51562.87 Mapa
2019 dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
1647 52440594.24 29018090.14 Mapa
2019 dotacja - termomodernizacja (termoizolacja) termomodernizacja (termoizolacja)
[OP-01T]
2 2419476.00 2213223.00 Mapa
2019 dotacja - termomodernizacja (termoizolacja, kotłownia) termomodernizacja (termoizolacja, kotłownia)
[OP-01TK]
2 3553945.00 3123571.00 Mapa
2019 dotacja razem 1666 59278776.15 34872507.13 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - budowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów budowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
[OPZ-16]
1 10879917.37 3734500.00 Mapa
2019 pożyczka płatnicza - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
1 7047133.73 2268651.02 Mapa