Umowy (Wojewodztwo) - zadania

Rok Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
111 4646420.75 2416630.33 Mapa
2020 dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
71 162968.95 144800.50 Mapa
2020 dotacja razem 182 4809389.70 2561430.83 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - budowa oczyszczalni ścieków budowa oczyszczalni ścieków
[OW-03]
1 6947040.00 1973283.00 Mapa
2020 pożyczka płatnicza - termomodernizacja (termoizolacja) termomodernizacja (termoizolacja)
[OP-01T]
1 1291381.77 241477.89 Mapa
2020 pożyczka płatnicza razem 2 8238421.77 2214760.89 Mapa
2020 pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
6 20669293.12 20548625.82 Mapa
2020 pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
4 15279168.97 14861754.34 Mapa
2020 pożyczka - nieznane (proszę narazie nie usuwać) nieznane (proszę narazie nie usuwać)
[nn]
1 1049903.88 402820.62 Mapa
2020 pożyczka - Pompy ciepła Pompy ciepła
[OP-16]
1 82444.00 78321.80 Mapa
2020 pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
10 604916.44 298877.30 Mapa
2020 pożyczka - przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków
[OW-04]
1 1750000.00 1750000.00 Mapa
2020 pożyczka razem 23 39435726.41 37940399.88 Mapa
2020 wszystkie rodzaje dofinansowania razem 207 52483537.88 42716591.60 Mapa
2019 Dotacja - "Służby ratownicze" - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
15 11148669.40 3875000.00 Mapa