Umowy (Wojewodztwo) - zadania

Rok Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" - program ochrony powietrza program ochrony powietrza
[OP-13]
1 433300.00 194985.00 Mapa
2018 Dotacja - "Kawka" razem 1 433300.00 194985.00 Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
10 7132600.00 2175000.00 Mapa
2018 Dotacja - "Służby ratownicze" razem 10 7132600.00 2175000.00 Mapa
2018 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych Aktywizacja społeczeństwa ....kształtowanie postaw... w mediach publicznych i regionalnych
[EE-100]
7 723196.16 329923.66 Mapa
2018 dotacja - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
4 130302.80 63999.00 Mapa
2018 dotacja - inne zadania inne zadania
[EE-99]
1 8750.00 7000.00 Mapa
2018 dotacja - jednodniowe wyjazdy edukacyjne jednodniowe wyjazdy edukacyjne
[EE-003]
1 25000.00 20000.00 Mapa
2018 dotacja - ochrona przyrody ochrona przyrody
[OPrzL-01]
4 11917923.65 219981.57 Mapa
2018 dotacja - olimpiady i konkursy olimpiady i konkursy
[EE-02K]
12 118200.00 81300.00 Mapa
2018 dotacja - Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej
[OP-17]
1 17500.00 14000.00 Mapa
2018 dotacja - program edukacyjny program edukacyjny
[EE-001]
9 178141.35 125220.00 Mapa
2018 dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
590 6307326.56 2217855.69 Mapa
2018 dotacja - publikacje/wydawnictwa publikacje/wydawnictwa
[EE-02P]
4 39452.00 26753.60 Mapa
2018 dotacja - Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej- infrastruktura terenowa Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej- infrastruktura terenowa
[EE-104b]
1 109779.50 35000.00 Mapa