Umowy (Powiaty) - zadania

Rok Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 buski Dotacja - "Służby ratownicze" - nieznane nieznane
[nn]
6 36600.00 36600.00 Mapa
2020 buski Dotacja - "Służby ratownicze" - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
10 61000.00 61000.00 Mapa
2020 buski Dotacja - "Służby ratownicze" razem 16 97600.00 97600.00 Mapa
2020 buski dotacja - ochrona przyrody ochrona przyrody
[OPrzL-01]
1 4821.60 3857.28 Mapa
2020 buski dotacja - program edukacyjny program edukacyjny
[EE-001]
1 3750.00 3000.00 Mapa
2020 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
320 13794447.42 9070007.60 Mapa
2020 buski dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
1 6250.00 5000.00 Mapa
2020 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
9 25185.39 24264.58 Mapa
2020 buski dotacja razem 332 13834454.41 9106129.46 Mapa
2020 buski pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
1 595448.54 595448.54 Mapa
2020 buski pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
1 2632204.34 2632204.34 Mapa
2020 buski pożyczka - Panele fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne
[OP-08F]
2 711233.75 300000.00 Mapa
2020 buski pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
7 301351.98 174608.00 Mapa
2020 buski pożyczka razem 11 4240238.61 3702260.88 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - realizacja programów usuwania azbestu realizacja programów usuwania azbestu
[OPZ-11]
6 404278.32 375112.72 Mapa