Umowy (Powiaty) - zadania

Rok Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2021 buski dotacja - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-101]
1 4570.00 3656.00 Mapa
2021 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
439 14907989.13 9688504.43 Mapa
2021 buski dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
29 179504.49 141843.59 Mapa
2021 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
17 36639.20 36639.20 Mapa
2021 buski dotacja - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
7 70000.00 70000.00 Mapa
2021 buski dotacja razem 493 15198702.82 9940643.22 Mapa
2021 buski pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
1 2000000.00 2000000.00 Mapa
2021 buski pożyczka razem 1 2000000.00 2000000.00 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - realizacja programów usuwania azbestu realizacja programów usuwania azbestu
[OPZ-11]
2 93602.40 93602.40 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 2 93602.40 93602.40 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 496 17292305.22 12034245.62 Mapa
2021 jędrzejowski Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
1 0.00 30000.00 Mapa
2021 jędrzejowski Dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek razem 1 0.00 30000.00 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
523 13706725.47 8842070.00 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
14 87849.00 66399.20 Mapa