Umowy (Powiaty) - zadania

Rok Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 buski dotacja - ochrona przyrody ochrona przyrody
[OPrzL-01]
1 4821.60 3857.28 Mapa
2020 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
157 6992906.35 4697113.33 Mapa
2020 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
9 25185.39 24264.58 Mapa
2020 buski dotacja razem 167 7022913.34 4725235.19 Mapa
2020 buski pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
1 595448.54 595448.54 Mapa
2020 buski pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
1 2632204.34 2632204.34 Mapa
2020 buski pożyczka - Panele fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne
[OP-08F]
2 749233.75 300000.00 Mapa
2020 buski pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
4 169595.30 81214.00 Mapa
2020 buski pożyczka razem 8 4146481.93 3608866.88 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - realizacja programów usuwania azbestu realizacja programów usuwania azbestu
[OPZ-11]
5 381841.16 352425.17 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 5 381841.16 352425.17 Mapa
2020 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 180 11551236.43 8686527.24 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
206 7484481.26 3813720.23 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
23 47990.24 41750.84 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja razem 229 7532471.50 3855471.07 Mapa