Umowy (Powiaty) - zadania

Rok Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
43 1952778.34 1199950.00 Mapa
2020 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
4 13977.16 13056.35 Mapa
2020 buski dotacja razem 47 1966755.50 1213006.35 Mapa
2020 buski pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
1 595448.54 595448.54 Mapa
2020 buski pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
1 2632204.34 2632204.34 Mapa
2020 buski pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
1 35000.00 10000.00 Mapa
2020 buski pożyczka razem 3 3262652.88 3237652.88 Mapa
2020 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 50 5229408.38 4450659.23 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
50 1906523.54 857511.74 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
20 44498.57 38259.17 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja razem 70 1951022.11 895770.91 Mapa
2020 jędrzejowski pożyczka - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
1 133093.40 90000.00 Mapa
2020 jędrzejowski pożyczka razem 1 133093.40 90000.00 Mapa
2020 jędrzejowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 71 2084115.51 985770.91 Mapa
2020 kazimierski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
12 750174.01 335950.00 Mapa