Umowy (Gminy) - zadania

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2021 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
131 3749703.92 2503226.37 Mapa
2021 buski dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
11 68154.49 53083.59 Mapa
2021 buski dotacja - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
3 30000.00 30000.00 Mapa
2021 buski dotacja razem 145 3847858.41 2586309.96 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 145 3847858.41 2586309.96 Mapa
2021 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
27 536140.77 477504.04 Mapa
2021 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
8 16299.86 16299.86 Mapa
2021 buski dotacja - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
2 20000.00 20000.00 Mapa
2021 buski dotacja razem 37 572440.63 513803.90 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - realizacja programów usuwania azbestu realizacja programów usuwania azbestu
[OPZ-11]
1 27183.60 27183.60 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 1 27183.60 27183.60 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 38 599624.23 540987.50 Mapa
2021 buski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
66 1978850.00 1701845.00 Mapa
2021 buski dotacja - Retencjonowanie wód opadowych Retencjonowanie wód opadowych
[GW-07]
1 6250.00 5000.00 Mapa
2021 buski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
3 7738.40 7738.40 Mapa