Umowy (Gminy) - zadania

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Zadanie Ilość Koszt całkowity Kwota dofinansowania PLN Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje... Konkurs - Aktywizacja społeczeństwa...programy, projekty, konkursy, warsztaty, publikacje...
[EE-102]
1 23750.00 15000.00 Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
17 769396.53 477384.00 Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
1 916.27 916.27 Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja razem 19 794062.80 493300.27 Mapa
2020 Baćkowice opatowski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - realizacja programów usuwania azbestu realizacja programów usuwania azbestu
[OPZ-11]
1 35417.25 32197.50 Mapa
2020 Baćkowice opatowski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 1 35417.25 32197.50 Mapa
2020 Baćkowice opatowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 20 829480.05 525497.77 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja - przebudowa kotłowni przebudowa kotłowni
[OP-01]
7 232000.00 136550.00 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki Dotacja - "Służby ratownicze" - nieznane nieznane
[nn]
2 11918.65 11918.65 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki Dotacja - "Służby ratownicze" - wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska
[OPZ-13]
2 12200.00 12200.00 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki Dotacja - "Służby ratownicze" razem 4 24118.65 24118.65 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja - wapnowanie gleb wapnowanie gleb
[OPZ-17]
2 5225.10 5225.10 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja razem 9 237225.10 141775.10 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki pożyczka - nieznane nieznane
[nn]
1 3860659.20 3860659.20 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki pożyczka - Panele fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne
[OP-08F]
1 152760.00 152760.00 Mapa