Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 buski Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 1 210000.00 210000.00 170000.00 Mapa
2019 buski Dotacja - "Służby ratownicze" razem 1 210000.00 210000.00 170000.00 Mapa
2019 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1 12936.60 12936.60 12289.77 Mapa
2019 buski dotacja - poza konkursem/programem - 2 6500.00 6500.00 - Mapa
2019 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 159 3873183.12 3873183.12 2026756.02 Mapa
2019 buski dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 21 105000.00 105000.00 - Mapa
2019 buski dotacja razem 183 3997619.72 3997619.72 2039045.79 Mapa
2019 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 10 279649.55 279649.55 - Mapa
2019 buski pożyczka razem 10 279649.55 279649.55 - Mapa
2019 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 194 4487269.27 4487269.27 2209045.79 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1 4410.72 4410.72 4190.18 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 218 3410974.63 3410974.63 1481503.12 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 2 1002803.00 1002803.00 882467.00 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 6 30000.00 30000.00 - Mapa
2019 jędrzejowski dotacja razem 227 4448188.35 4448188.35 2368160.30 Mapa