Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 19 277867.60 277867.60 - Mapa
2019 buski dotacja razem 19 277867.60 277867.60 - Mapa
2019 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 19 277867.60 277867.60 - Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 42 390856.17 390856.17 - Mapa
2019 jędrzejowski dotacja razem 42 390856.17 390856.17 - Mapa
2019 jędrzejowski pożyczka - poza konkursem/programem - 1 19000.00 19000.00 - Mapa
2019 jędrzejowski pożyczka razem 1 19000.00 19000.00 - Mapa
2019 jędrzejowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 43 409856.17 409856.17 - Mapa
2019 kazimierski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 9 47318.58 47318.58 - Mapa
2019 kazimierski dotacja razem 9 47318.58 47318.58 - Mapa
2019 kazimierski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 9 47318.58 47318.58 - Mapa
2019 Kielce dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 37 381733.62 381733.62 - Mapa
2019 Kielce dotacja razem 37 381733.62 381733.62 - Mapa
2019 Kielce pożyczka - poza konkursem/programem - 1 38475.00 38475.00 - Mapa
2019 Kielce pożyczka razem 1 38475.00 38475.00 - Mapa