Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 14 68283.59 68283.59 68283.59 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 17 36639.20 36639.20 35540.01 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 1 10000.00 10000.00 4000.00 Mapa
2021 buski dotacja - poza konkursem/programem - 1 3656.00 3656.00 - Mapa
2021 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 398 8781724.07 8781724.07 8781724.07 Mapa
2021 buski dotacja razem 431 8900302.86 8900302.86 8889547.67 Mapa
2021 buski pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1 2000000.00 2000000.00 2000000.00 Mapa
2021 buski pożyczka razem 1 2000000.00 2000000.00 2000000.00 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2 93602.40 46801.20 46801.20 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 2 93602.40 46801.20 46801.20 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 434 10993905.26 10947104.06 10936348.87 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 4 20000.00 20000.00 20000.00 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 17 35189.50 35189.50 34133.82 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 16 158444.13 158444.13 64000.00 Mapa
2021 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 436 7379167.51 7379167.51 7338678.01 Mapa