Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 4 13056.35 13056.35 12403.53 Mapa
2020 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 43 1199950.00 1199950.00 1199950.00 Mapa
2020 buski dotacja razem 47 1213006.35 1213006.35 1212353.53 Mapa
2020 buski pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2 3227652.88 3227652.88 3227652.88 Mapa
2020 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 10000.00 10000.00 - Mapa
2020 buski pożyczka razem 3 3237652.88 3237652.88 3227652.88 Mapa
2020 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 50 4450659.23 4450659.23 4440006.41 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 20 38259.17 38259.17 36346.18 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 50 856311.74 856311.74 856311.74 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja razem 70 894570.91 894570.91 892657.92 Mapa
2020 jędrzejowski pożyczka - poza konkursem/programem - 1 90000.00 90000.00 - Mapa
2020 jędrzejowski pożyczka razem 1 90000.00 90000.00 - Mapa
2020 jędrzejowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 71 984570.91 984570.91 892657.92 Mapa
2020 kazimierski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1 1335.00 1335.00 1268.25 Mapa
2020 kazimierski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 12 335950.00 335950.00 335950.00 Mapa