Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 4 10726.73 10726.73 10404.93 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 5 13537.85 13537.85 12860.95 Mapa
2020 buski dotacja - poza konkursem/programem - 1 3857.28 3857.28 - Mapa
2020 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 157 4697113.33 4697113.33 4653248.13 Mapa
2020 buski dotacja razem 167 4725235.19 4725235.19 4676514.01 Mapa
2020 buski pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2 3227652.88 3227652.88 3227652.88 Mapa
2020 buski pożyczka - poza konkursem/programem - 2 300000.00 300000.00 - Mapa
2020 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 4 81214.00 81214.00 - Mapa
2020 buski pożyczka razem 8 3608866.88 3608866.88 3227652.88 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 5 352425.17 176212.58 176212.59 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 5 352425.17 176212.58 176212.59 Mapa
2020 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 180 8686527.24 8510314.65 8080379.48 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2 2469.00 2469.00 2394.93 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 21 39281.84 39281.84 37317.72 Mapa
2020 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 206 3813720.23 3813720.23 3695580.23 Mapa