Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 buski Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - edycja 2019 1 210000.00 210000.00 170000.00 Mapa
2019 buski Dotacja - "Służby ratownicze" razem 1 210000.00 210000.00 170000.00 Mapa
2019 buski dotacja - poza konkursem/programem - 1 3000.00 3000.00 - Mapa
2019 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 144 3368696.62 3368696.62 1484479.52 Mapa
2019 buski dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 3 15000.00 15000.00 - Mapa
2019 buski dotacja razem 148 3386696.62 3386696.62 1484479.52 Mapa
2019 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 10 279649.55 279649.55 - Mapa
2019 buski pożyczka razem 10 279649.55 279649.55 - Mapa
2019 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 159 3876346.17 3876346.17 1654479.52 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 194 3079737.13 3079737.13 1150265.62 Mapa
2019 jędrzejowski dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 2 10000.00 10000.00 - Mapa
2019 jędrzejowski dotacja razem 196 3089737.13 3089737.13 1150265.62 Mapa
2019 jędrzejowski pożyczka - poza konkursem/programem - 2 190000.00 190000.00 - Mapa
2019 jędrzejowski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 9 247740.35 247740.35 - Mapa
2019 jędrzejowski pożyczka razem 11 437740.35 437740.35 - Mapa