Umowy (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 buski Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 16 97600.00 97600.00 56159.04 Mapa
2020 buski Dotacja - "Służby ratownicze" razem 16 97600.00 97600.00 56159.04 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 1 5000.00 5000.00 5000.00 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 4 10726.73 10726.73 10404.93 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 5 13537.85 13537.85 12860.95 Mapa
2020 buski dotacja - poza konkursem/programem - 2 6857.28 6857.28 - Mapa
2020 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 320 9070007.60 9070007.60 8983742.40 Mapa
2020 buski dotacja razem 332 9106129.46 9106129.46 9012008.28 Mapa
2020 buski pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2 3227652.88 3227652.88 3227652.88 Mapa
2020 buski pożyczka - poza konkursem/programem - 2 300000.00 300000.00 - Mapa
2020 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 7 174608.00 174608.00 - Mapa
2020 buski pożyczka razem 11 3702260.88 3702260.88 3227652.88 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 6 375112.72 187556.35 187556.37 Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 6 375112.72 187556.35 187556.37 Mapa
2020 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 365 13281103.06 13093546.69 12483376.57 Mapa