Umowy (Gminy)

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1 916.27 916.27 870.46 Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - poza konkursem/programem - 1 15000.00 15000.00 - Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 17 477384.00 477384.00 477384.00 Mapa
2020 Baćkowice opatowski dotacja razem 19 493300.27 493300.27 478254.46 Mapa
2020 Baćkowice opatowski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 1 32197.50 16098.75 16098.75 Mapa
2020 Baćkowice opatowski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 1 32197.50 16098.75 16098.75 Mapa
2020 Baćkowice opatowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 20 525497.77 509399.02 494353.21 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki Dotacja - "Służby ratownicze" - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 4 24118.65 24118.65 13813.51 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki Dotacja - "Służby ratownicze" razem 4 24118.65 24118.65 13813.51 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2 5225.10 5225.10 4963.84 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 7 136550.00 136550.00 136550.00 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki dotacja razem 9 141775.10 141775.10 141513.84 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki pożyczka - Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 1 3860659.20 3860659.20 3860659.20 Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki pożyczka - poza konkursem/programem - 1 152760.00 152760.00 - Mapa
2020 Bałtów ostrowiecki pożyczka razem 2 4013419.20 4013419.20 3860659.20 Mapa