Umowy (Gminy)

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 5 23283.59 23283.59 23283.59 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 1 10000.00 10000.00 4000.00 Mapa
2021 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 121 2322526.41 2322526.41 2322526.41 Mapa
2021 buski dotacja razem 127 2355810.00 2355810.00 2349810.00 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 127 2355810.00 2355810.00 2349810.00 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 8 16299.86 16299.86 15810.86 Mapa
2021 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 24 401754.04 401754.04 401754.04 Mapa
2021 buski dotacja razem 32 418053.90 418053.90 417564.90 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 1 27183.60 13591.80 13591.80 Mapa
2021 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja razem 1 27183.60 13591.80 13591.80 Mapa
2021 buski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 33 445237.50 431645.70 431156.70 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program "Moja Woda" na lata 2020-2024 Ogólnopolski program "Moja woda" na lata 2020-2024 1 5000.00 5000.00 5000.00 Mapa
2021 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 3 7738.40 7738.40 7506.25 Mapa
2021 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 60 1481895.00 1481895.00 1481895.00 Mapa
2021 buski dotacja razem 64 1494633.40 1494633.40 1494401.25 Mapa