Umowy (Gminy)

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 Baćkowice opatowski dotacja - poza konkursem/programem - 1 20342.87 20342.87 - Mapa
2019 Baćkowice opatowski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 10 212947.60 212947.60 86752.40 Mapa
2019 Baćkowice opatowski dotacja - Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 3.1.2 1 729483.00 729483.00 641945.00 Mapa
2019 Baćkowice opatowski dotacja razem 12 962773.47 962773.47 728697.40 Mapa
2019 Baćkowice opatowski pożyczka - poza konkursem/programem - 1 2168413.33 2168413.33 - Mapa
2019 Baćkowice opatowski pożyczka razem 1 2168413.33 2168413.33 - Mapa
2019 Baćkowice opatowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 13 3131186.80 3131186.80 728697.40 Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 7 175275.00 175275.00 152250.00 Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 2 10000.00 10000.00 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki dotacja razem 9 185275.00 185275.00 152250.00 Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 2 42200.00 42200.00 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki pożyczka razem 2 42200.00 42200.00 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki wszystkie rodzaje dofinansowania razem 11 227475.00 227475.00 152250.00 Mapa
2019 Bejsce kazimierski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 12 201859.22 201859.22 136880.00 Mapa
2019 Bejsce kazimierski dotacja - „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska”-pilotaż „Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska” 1 5000.00 5000.00 - Mapa