Umowy (Gminy)

Rok Gmina Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Kwota dofinansowania PLN Kwota dofinansowania WFOŚiGW PLN Kwota dofinansowania NFOŚiGW PLN Mapa
2019 Baćkowice opatowski pożyczka - poza konkursem/programem - 1 2168413.33 2168413.33 - Mapa
2019 Baćkowice opatowski pożyczka razem 1 2168413.33 2168413.33 - Mapa
2019 Baćkowice opatowski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 2168413.33 2168413.33 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 6000.00 6000.00 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki dotacja razem 1 6000.00 6000.00 - Mapa
2019 Bałtów ostrowiecki wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 6000.00 6000.00 - Mapa
2019 Bejsce kazimierski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 5485.22 5485.22 - Mapa
2019 Bejsce kazimierski dotacja razem 1 5485.22 5485.22 - Mapa
2019 Bejsce kazimierski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 5485.22 5485.22 - Mapa
2019 Bieliny kielecki dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 9 181234.62 181234.62 - Mapa
2019 Bieliny kielecki dotacja razem 9 181234.62 181234.62 - Mapa
2019 Bieliny kielecki wszystkie rodzaje dofinansowania razem 9 181234.62 181234.62 - Mapa
2019 Bliżyn skarżyski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 22652.70 22652.70 - Mapa
2019 Bliżyn skarżyski dotacja razem 1 22652.70 22652.70 - Mapa
2019 Bliżyn skarżyski wszystkie rodzaje dofinansowania razem 1 22652.70 22652.70 - Mapa