Wnioski (Powiaty)

Rok Powiat Rodzaj umowy Konkurs Program Ilość Wnioskowana kwota dofinansowania PLN Wnioskowana kwota pożyczki PLN Wnioskowana kwota dotacji PLN Mapa
2021 Kielce Rezerwa Celowa Budżetu Państwa - poza programem - 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 Kielce Rezerwa Celowa Budżetu Państwa razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2021 Kielce wszystkie rodzaje dofinansowania razem 2 1556000.00 - 1556000.00 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 4 10726.73 - 10726.73 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 1 481.50 - 481.50 Mapa
2020 buski dotacja - Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 15 293637.00 - 293637.00 Mapa
2020 buski dotacja - poza programem - 19 311683.32 - 311683.32 Mapa
2020 buski dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 170 5701953.63 - 5701953.63 Mapa
2020 buski dotacja razem 209 6318482.18 - 6318482.18 Mapa
2020 buski pożyczka i dotacja - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 10 573944.78 280193.78 293751.00 Mapa
2020 buski pożyczka i dotacja razem 10 573944.78 280193.78 293751.00 Mapa
2020 buski pożyczka - poza programem - 4 254220.33 254220.33 - Mapa
2020 buski pożyczka - Program "Czyste Powietrze" Program "Czyste Powietrze" 1 30000.00 30000.00 - Mapa
2020 buski pożyczka razem 5 284220.33 284220.33 - Mapa
2020 buski Program usuwania odpadów zawierających azbest - dotacja - Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 7 444339.17 - 444339.17 Mapa