Efekty ekologiczne (Gminy)

Rok Gmina Powiat Nazwa dziedziny Nazwa zadania Nazwa efektu Wartość efektu Mapa
2019 Bodzentyn kielecki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
budowa SUW
[GW-01]
ilość wody do picia przekazanej do sieci wodociągowej
[OW-33-OZGZW]
4320.0
m3/d
Mapa
2019 Bodzentyn kielecki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
inne zadania
[GW-99]
długość zmodernizowanej sieci wodociągowej
[OW-41-OZGZW]
0.0
m
Mapa
2019 Bodzentyn kielecki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
inne zadania
[GW-99]
ilość wody do picia przekazanej do sieci wodociągowej
[OW-33-OZGZW]
1440.0
m3/d
Mapa
2019 Brody starachowicki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
łączna wydajność pompowni sieciowych
[OW-02a-OZGZW]
0.0
l/s
Mapa
2019 Brody starachowicki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
projektowana ilość przyłączy
[OW-04-OZGZW]
280.0
szt.
Mapa
2019 Brody starachowicki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
ścieki z projektowanych przyłączy w teoretycznie wyliczonej ilości
[OW-05-OZGZW]
79.36
m3/d
Mapa
2019 Brody starachowicki OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
[OZGZW]
budowa kanalizacji sanitarnej
[OW-01]
zostaną odprowadzone na oczyszczalnię ścieków w m.
[OW-05a-OZGZW]
0.0
.
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji B(a)P dla budynków nowo budowanych
[OPE-08a-CP]
0.0
Mg/rok
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji CO2 dla budynków nowo budowanych
[OPE-11a-CP]
0.90136
Mg/rok
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji NOx dla budynku nowego
[OPE-10a-CP]
0.00154
Mg/rok
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji PM10 w budynkach nowo budowanych
[OPE-06a-CP]
0.00092
Mg/rok
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji PM2,5 dla budynków nowo budowanych
[OPE-07a-CP]
0.00082
Mg/rok
Mapa
2019 Daleszyce kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji SO2 dla budynków nowo budowanych
[OPE-09a-CP]
0.00609
Mg/rok
Mapa
2019 Górno kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji B(a)P dla budynków nowo budowanych
[OPE-08a-CP]
0.0
Mg/rok
Mapa
2019 Górno kielecki OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM
[OAOPH]
przebudowa kotłowni
[OP-01]
Zmniejszenie emisji CO2 dla budynków nowo budowanych
[OPE-11a-CP]
0.90136
Mg/rok
Mapa