AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

23-03-2020

Nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW dla zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Więcej...

23-03-2020

Nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny: Inna działania - Edukacja Ekologiczna

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2020 rok z dziedziny: Inna działania Edukacja Ekologiczna dla zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Więcej...

11-03-2020

Ważna informacja nt. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) zawiesza wszyskie bezpośrednie spotkania i konsultacje z Beneficjentami.

Więcej...

05-03-2020

XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 26-27 lutego 2020 roku uczestniczył jako wystawca w XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w Targach Kielce. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Więcej...

05-03-2020

Program edukacyjny pn. „Bezpieczny i ekologiczny Powiat Jędrzejowski”

W dniu 18 lutego 2020 r. Doradca Energetyczny, działając w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, wziął udział w Programie edukacyjnym pn. „Bezpieczny i ekologiczny Powiat Jędrzejowski”, odbywającym się w Zespole Szkół nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 49.

Więcej...

03-03-2020

Nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach.

Więcej...