AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

09-05-2019

Nabor do krajowego Programu wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych SOKÓŁ.

WFOŚiGW w Kielcach informuję o starcie kolejnego naboru do krajowego Programu wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych SOKÓŁ (V edycja), realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej...

09-05-2019

Dni otwarte Funduszy Europejskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszają na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 

Więcej...

07-05-2019

ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE! - kampania informacyjno-edukacyjna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej ŚWIĘTOKRZYSKIE CZEKA NA CIEBIE!, poświęconej tematyce ochrony powietrza atmosferycznego.

Więcej...

30-04-2019

Nabór do Programu POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Z dniem 30 kwietnia 2019r.  w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rusza nabór do Programu POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Nabór potrwa tylko przez dwa miesiące  tj. do 28 czerwca 2019r.  Jak nazwa wskazuje o unijne środki pomocowe mogą ubiegać się jedynie podmioty które już są lub w wyniku tej inwestycji osiągną status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Więcej...

19-04-2019

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 23.04.2019 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Więcej...

19-04-2019

Dodatkowy nabór wniosków dotyczących zadań, planowanych do realizacji w 2019 r.

W związku z pojawieniem się oszczędności związanych z realizacją przez państwowe jednostki budżetowe zadań dotyczących ochrony środowiska, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza dodatkowy nabór wniosków dotyczących zadań, planowanych do realizacji w 2019 roku przez państwowe jednostki budżetowe wskazanych w załączonym  "Zapotrzebowaniu dla zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe w 2019 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa".

Wnioski państwowych jednostek budżetowych, przyjmowane będą do 09.05.2019 roku.

Więcej...