AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

04-03-2019

27-28 luty 2019r. - XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 27-28 lutego 2019 roku uczestniczył jako wystawca w XXII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w  Targach Kielce.  Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Więcej...

26-02-2019

Konferencja prasowa - podsumowanie roku 2018.

W dniu 25.02.2019r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Prezes Zarządu Pan Ryszard Gliwiński podsumował działalność Funduszu za rok 2018 oraz przedstawił plany na rok 2019.

W konferencji prasowej udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Sportu i Turystyki Pani Minister Anna Krupka, Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Senator RP Pan Krzysztof Słoń, Poseł RP Pani Maria Zuba oraz Włodarze Gmin z Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej...

26-02-2019

XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza  do udziału w XXII Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki, XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii, które odbędą się  w dniach 27 -28 lutego 2019 r.  na terenie Targów Kielce.

Więcej...

21-01-2019

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.


Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Więcej...

31-12-2018

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
 
Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
21-12-2018

Konferencja - Nowoczesna, Energooszczędna gmina.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesna, Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki Projektowi Doradztwa Energetycznego”, którą w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizował Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Więcej...