AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

07-04-2020

Wojewódzkie Fundusze razem w walce z COVID-19

Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.

Więcej...

01-04-2020

WFOŚiGW w Kielcach ogłasza konkurs pn. „Pszczeli świat – baza edukacji ekologicznej”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn. „Pszczeli świat – baza edukacji ekologicznej” Celem konkursu jest wzrost wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat życia i ochrony owadów z rodziny pszczołowatych jako naturalnych zapylaczy i ich wpływu na zachowanie równowagi przyrodniczej w ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej.

Więcej...

01-04-2020

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie na lata 2020-2021.

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o udostepnienie środków na realizację „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od dnia 01.04.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach tego programu na lata 2020-2021.

Więcej...

01-04-2020

Informacja nt. karencji w spłacie rat kapitałowych.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej Pożyczkobiorców będącej skutkiem działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) informuje, iż został wprowadzony uproszczony mechanizm udzielania karencji w spłacie rat kapitałowych.

Więcej...

30-03-2020

Dodatkowy nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r.  ogłasza dodatkowy  nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Więcej...

26-03-2020

Zapotrzebowanie na 2021 r. - tworzenie listy zadań do dofinansowania w 2021 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań do dofinansowania w 2021 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe.

W celu jej przygotowania prosimy o złożenie zapotrzebowania na środki finansowe WFOŚiGW w Kielcach  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma.

Więcej...