AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

23-08-2019

Nowe terminy pracy biur powiatowych WFOŚiGW w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że biura powiatowe nie będą czynne w piątki od dnia 30.08.2019 r.

informacja dotyczy biur w: Jędrzejowie, Opatowie i Starachowicach

biura terenowe 

23-08-2019

Wynik konkursu. "Świętokrzyskie czeka na Ciebie!" - kampania infomacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego - Edycja II"

Szanowni Państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej  o  dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 06.08.2019 r. konkursu pn. „Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego” – Edycja II.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna karta konkursowa złożona przez:

1.    Fundację Zatrzymać Czas;

Złożona karta spełnia warunki formalne konkursu. Zadanie uzyskało  106,25 punktów.

W związku z powyższym, Zwycięzcą konkursu zostaje  Fundacja Zatrzymać Czas.

Więcej...

25-07-2019

Od 29 lipca 2019 r. będzie możliwe skadanie wniosków w Gminach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od 29 lipca 2019 r. Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli składać wnioski w Gminach, które podpisały z Funduszem stosowne porozumienia.

Więcej...

25-07-2019

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Energii przygotowały Program Mój Prąd dedykowany osobom fizycznym. Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale  musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Więcej...

23-07-2019

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Więcej...

15-07-2019

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2019 r. ogłasza od dnia 15-07-2019 r. nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Więcej...