AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

16-09-2020

Ogłoszenie o naborze - Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

strażSzanowni Państwo

W związku ze zmianą zaakceptowanego przez Ministra Środowiska „Zestawienia sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 16.09.2020 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Więcej...

15-09-2020

Wydarzenie plenerowe pn. „Eko Kino”

EKO KINO 1„Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza na wydarzenia plenerowe pn. „Eko Kino”, które odbędzie się w Kielcach na Placu Artystów w dniu 18 września 2020 roku w godz. 10-17.

Podczas wydarzenia prezentowane będą filmy promujące właściwe postawy ekologiczne w zakresie ochrony przyrody, a także współpracę pomiędzy Rządem RP, Ministerstwem Klimatu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie wdrażania programu „Czyste powietrze”, a także innych programów wspólnie wdrażanych.

Więcej...

01-09-2020

Informacja - Ochotnicze Straże Pożarne

strażInformujemy, iż w związku z wpływem dużej ilości wniosków przekraczającej dodatkową alokację pozyskaną ze środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", WFOŚiGW w Kielcach zakańcza z dniem 02.09.2020 r. dodatkowy nabór wniosków.

- oryginał ogłoszenia24-08-2020

Dodatkowy nabór wniosków dla świętokrzyskich Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Informujemy, iż w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z NFOSiGW w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 24.08.2020 dodatkowy nabór wniosków dla świętokrzyskich Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu określonego w „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Więcej...

24-08-2020

Portozumienie z Ministerstwem Klimatu i NFOŚiGW w Warszawie nt. informowania o instrumentach finansowych związanych z programem priorytetowym Czyste Powietrze.

W dniu 29 maja 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach zawarł porozumienie z Ministerstwem Klimatu i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rzecz informowania o instrumentach finansowych związanych z programem priorytetowym Czyste Powietrze. Celem porozumienia jest zapewnienie wnioskodawcom i beneficjentom programu dostępu do informacji o możliwych sposobach finansowania przedsięwzięć opisanych w programie.

03-08-2020

W programie „Czyste Powietrze” będzie łatwiej kwalifikować zielone urządzenia i materiały

Żeby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w „Czystym Powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię „Czystego Powietrza”, która ruszy 3 sierpnia br.

Więcej...