AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

21-01-2019

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.


Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Więcej...

31-12-2018

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.
 
Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
21-12-2018

Konferencja - Nowoczesna, Energooszczędna gmina.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja pn.: „Nowoczesna, Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki Projektowi Doradztwa Energetycznego”, którą w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizował Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Więcej...

21-12-2018

I edycję szkoleń dla Energetyków Gminnych.

Zrealizowano I edycję szkoleń dla Energetyków Gminnych. W dniach 21-22.11.2018 r.  oraz 28-29.11.2018 r. oraz 3-4.12.2018 r.  Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W szkoleniach wzięły udział osoby, skierowane przez władze gmin z województwa świętokrzyskiego.

Więcej...

11-12-2018

Dzień Edukacji Ekologicznej


14. grudnia 2018 roku - Dzień Edukacji Ekologicznej

Już po raz czwarty w tym roku, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Dzień Edukacji Ekologicznej! To niezwykłe wydarzenie przyciąga co kwartał miłośników zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że i tym razem będziecie Państwo z nami.

Więcej...

30-11-2018

Zakończenie naboru wniosków - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach informauje że na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30 listopada 2018 r. naboru wniosków w ramach programu "Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" - Edycja 2018 (III) (Działanie zgodne z pkt. B.1.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych.

Więcej...