AKTUALNOSCI WFOSiGW W KIELCACH (RSS)

08-01-2020

Kampania pn. Czas na Czyste powietrze, spotkanie w Centrum Onkologii w Kielcach

W dniu 19.11.2019 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się  spotkanie eksperckie organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla zdrowia w ramach kampanii „Czas na Czyste powietrze”, na którym zaprezentowano szereg danych dotyczących monitoringu jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego, niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE realizowanych przez różne podmioty ze środków będących w dyspozycji instytucji finansowych, w tym WFOŚiGW w Kielcach.

Więcej...

20-12-2019

Informacja o kwalifkowalności w budynkach nowobudowanych

WAŻNA INFORMACJA

„Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.
13-12-2019

Konkurs dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego pn.: „Ekologiczne Święta z WFOŚiGW w Kielcach”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego pn.: „Ekologiczne Święta z WFOŚiGW w Kielcach”.

Więcej...

02-12-2019

Wyniki konkursu pn. Kampania informacyjno-edukacyjna–produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery.

WFOŚiGW w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 18.11.2019 r. konkursu pn.: "Kampania informacyjno-edukacyjna–produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery".

Więcej...

26-11-2019

Wynik konkursu pn.: Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego

WFOŚiGW w Kielcach informuje, że zakończone zostały prace Komisji konkursowej o dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach ogłoszonego w dniu 14.11.2019 r. konkursu pn.: "Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego".

Więcej...

18-11-2019

Konkursu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego zanieczyszczenia i ochrony atmosfery"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej produkcji i emisji filmu z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego.

Więcej...